Educational Research and Reviews
Subscribe to ERR
Full Name*
Email Address*

Article Number - 3BBF78355839


Vol.13(2), pp. 68-73 , January 2018
https://doi.org/10.5897/ERR2017.3418
ISSN: 1990-3839


 Total Views: 0
 Downloaded: 0

Full Length Research Paper

An evaluation of occupational ethical values of geography teacher candidates in TurkeyMehmet ÜNLÜ
  • Mehmet ÜNLÜ
  • Geography Department, Faculty of Education, Marmara University, Ataturk Turkey.
  • Google Scholar Received: 01 November 2017  Accepted: 22 January 2018  Published: 23 January 2018

Copyright © 2018 Author(s) retain the copyright of this article.
This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0


Geographers can be influenced by the occupational ethical values in their cultures. In this research, the opinions of the geography teaching candidates were determined according to occupational ethical values at Marmara University, Faculty of Education, Department of Geography Teaching. Occupational ethical values identified are used to collect data by help of survey which ethical values are seen as important by geography teacher candidates. 126 geography teachers participated in the study. Findings obtained in the study and 18 ethical and 13 unethical values included in the survey were interpreted according to the results of their priority orders. The study revealed that the teachers’ expectancy of ethical values, “justice” comes first as the unethical values order topped by "discrimination”. The sub-outcomes that led to this conclusion of general outcome were presented in findings and discussion in the context of research aims.

 

Key words: Ethics, values, occupational ethical values, geography teacher candidate.

 

Aydın İ (2015a). Kamuda Etik. TBMM Etik Komisyonu Belgesi.

 

Aydın İ ( 2015b ). Eğitim ve Öğretimde Etik. (7. Baskı). Ankara: Pegem yayıncılık.

 
 

Dilmaç B, Ekşi H (2007). Değerler eğitiminde temel tartışmalar ve temel yaklaşımlar. İlköğretmen Eğitimci Dergisi 14:21-29.

 
 

Geertz C (1973). The interpretation of cultures (Vol. 5019). Basic books.

 
 

Katılmış A, Balcı A (2017). Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Değerler Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi 35:1-12.
Crossref

 
 

Köknel Ö (1996). Bireysel ve Toplumsal Şiddet. İstanbul: Altın Kitaplar.

 
 

MEB (2005). Coğrafya Dersi Öğretim Programı. Talim Terbiye Başkanlığı. Ankara.

 
 

MEB (2015). Eğitim- Öğretim Hizmeti Verenler İçin Mesleki Etik İlkeleri. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü. Ankara.

 
 

MEB (2016). Mesleki Gelişim Meslek Ahlakı ve Ahilik. MEGEP. Ankara.

 
 

Melé D (2005). Ethical education in accounting: Integrating rules, values and virtues. J. Bus. Ethics 57(1):97-109.
Crossref

 
 

Mengüşoğlu T (1965). Değişmez değerler ve değişen davranışlar. İstanbul Matbaası, İstanbul.

 
 

Morgan J (2000). Geography teaching for sustainable society. Reflective practice in geography teaching, pp. 168-178.
Crossref

 
 

Örenel S (2005). Öğretmenlerin Mesleki Etik İlkeleri Kapsamındaki Davranışlarının İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Algılarıyla Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 
 

Pelit P, Güçer E (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğiyle İlgili Etik Olmayan Davranışlara ve Öğretmenleri Etik Dışı Yönelten Faktörlere İlişkin Algılamaları. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2:95-119.

 
 

Rokeach M (1973). The Nature of Human Values. New York: Free Press.

 
 

Slater F (1998). Illustrating values in geography education through an examination of research. Int. Res. Geographical Environ. Educ. 7(2):162-167.
Crossref

 
 

Slater F (2001). Values and values education in the geography curriculum in relation to concepts of citizenship. Citizenship through secondary geography. pp. 42-67.

 
 

Swidler A (1986). Culture in Action: Symbols and Strategies. Am. Sociol. Rev. 51:273-286.
Crossref

 
 

Şentürk C (2009). Öğretmenlik Mesleğinde Etik. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim. 111:25-30. Ankara. MEB. Yayınları.

 
 

Ünlü M (2014). Coğrafya Öğretimi. Ankara. Pegem yayıncılık.

 

 


APA ÜNLÜ, M. (2018). An evaluation of occupational ethical values of geography teacher candidates in Turkey. Educational Research and Reviews, 13(2), 68-73.
Chicago Mehmet ÜNLÜ  . "An evaluation of occupational ethical values of geography teacher candidates in Turkey." Educational Research and Reviews 13, no. 2 (2018): 68-73.
MLA Mehmet ÜNLÜ  . "An evaluation of occupational ethical values of geography teacher candidates in Turkey." Educational Research and Reviews 13.2 (2018): 68-73.
   
DOI https://doi.org/10.5897/ERR2017.3418
URL http://academicjournals.org/journal/ERR/article-abstract/3BBF78355839

Subscription Form