Educational Research and Reviews

 • Abbreviation: Educ. Res. Rev.
 • Language: English
 • ISSN: 1990-3839
 • DOI: 10.5897/ERR
 • Start Year: 2006
 • Published Articles: 1847

Full Length Research Paper

Orthography and punctuation problem in Turkey within the context of the curricula and textbooks

Latif Beyreli
 • Latif Beyreli
 • Department of Turkish Language Teaching, Atatürk Faculty of Education, Marmara University, Turkey.
 • Google Scholar


 •  Received: 05 March 2019
 •  Accepted: 23 May 2019
 •  Published: 10 June 2019

References

Acar Ü (2011). Özel Servergazi Lisesinde 9. ve 11. sınıf öğrencilerinin noktalama işaretleri ve yazım kurallarını kullanma oranlarının kıyaslanması. Unpublished Master's Thesis. Pamukkale University Institute of Social Sciences, Denizli.

 

Ağın-Haykır H, Kaplan H, Kıryar A, Tarakcı R, Üstün E (2018). Ortaokul ve İmam Hatip Orta Okulu Türkçe ders kitabı 5. [No place]: Ministry of National Education publications.

 
 

Aksan D (1979). Her yönüyle dil - Ana çizgileriyle dilbilim I. Ankara: Turkish Language Institution publications.

 
 

Ataşçi A (2018). İlkokul ders kitabı Türkçe 2. sınıf. Ankara: Koza Yayın Dağıtım AŞ.

 
 

Çalışkan N (2006). Türkiye'deki ortaöğretim edebiyat ders kitapları üzerine edebiyat eğitimi açısından bir değerlendirme. Millî eğitim 34(169):355-365.

 
 

Çetin A (2013). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin yazım ve noktalama kurallarını uygulama düzeyleri. Unpublished Master's Thesis. Akdeniz University Institute of Educational Sciences, Antalya.

 
 

Doğan H (1974). Program geliştirmede sistem yaklaşımı. Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal 7(1):361-835.

 
 

Erdem H (2007). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin yazım ve noktalama kurallarına ulaşma düzeyi. Unpublished Master's Thesis. Gazi University Institute of Educational Sciences, Ankara.

 
 

Ergin M (1972). Türk dil bilgisi. Istanbul: Istanbul University Faculty of Letters Publications.

 
 

Ergin S (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin noktalama işaretlerini kullanma becerileri. Unpublished Master's Thesis. Gazi University Institute of Educational Sciences, Ankara.

 
 

Johnson-Sheehan R (2005). Technical communication today. New York: Pearson Longman.

 
 

Kaftanayan H, Arslan Ü, Kul S, Yılmaz N (2018). İlkokul Türkçe ders kitabı 4. [No place]: Ministry of National Education State Books.

 
 

Kalfa M (2000). Noktalama işaretlerinin Türkçenin öğretimindeki yeri ve önemi. Unpublished Doctoral Thesis. Ankara University Institute of Social Sciences, Ankara.

 
 

Kara E (2010). Yazım, noktalama ve dil bilgisel becerileri kazandırma bakımından 6. 7. 8. sınıf öğrenci çalışma kitaplarının incelenmesi. Unpublished Master's Thesis. Erzincan University Institute of Social Sciences, Erzincan.

 
 

Karabuğa H (2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Çalışmalarında Noktalama İşaretlerini ve Yazım Kurallarını

 
 

Kullanabilme Düzeyleri. Unpublished Master's Thesis. Abant İzzet Baysal University Institute of Social Sciences, Bolu.

 
 

Karaca D, Filazi G, Baycanlar M, Bozbıyık N, Çuhadar S (2018a). Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı 10 ders kitabı. [No place]: Ministry of National Education State Books.

 
 

Karaca D, Filazi G, Baycanlar M, Bozbıyık N, Çuhadar S (2018b). Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı 12 ders kitabı. [No place]: Ministry of National Education State Books.

 
 

Karaduman BE, Özdemir E, Yılmaz O (2018). İlkokul Türkçe ders kitabı 3. [No place]: Ministry of National Education State Books.

 
 

Karagül S (2010). İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi öğretim programında belirtilen yazım ve noktalama kurallarını uygulayabilme düzeyi. Unpublished Master's Thesis. Dokuz Eylül University Institute of Educational Sciences, Izmir.

 
 

Karasar N (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 
 

Karateke E (2006). Yaratıcı dramanın ilköğretim ikinci kademede 6. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerine olan etkisi. Unpublished Master's Thesis. Mustafa Kemal University Institute of Social Sciences, Hatay.

 
 

Kaya B (2018). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe 7 ders kitabı. Ankara: Dersdestek Publishing House.

 
 

Krahn EA (2014). A New paradigm for punctuation. Thesis submission. The University of Wisconsin-Milwaukee.

 
 

Küçükahmet L (2003). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 
 

Maden A (2013). Aktif öğrenme tekniklerinin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin yazım ve noktalama kuralları başarısı ve derse karşı tutumlarına etkisi. Unpublished Master's Thesis. Atatürk University Institute of Educational Sciences, Erzurum.

 
 

Maden S (2011). Takım oyun turnuva tekniğinin yazım kuralları ve işaretleri eğitiminde kullanımı. E-International Journal of Educational Research (E-Ijer) 2(3):52-67.

 
 

MEB (2015). Turkish course (1st thru 8th grades) curriculum. Ankara: Ministry of National Education Publications.

 
 

MEB (2018a). Turkish course curriculum (Primary and Secondary Schools 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th grades). Ankara: Ministry of National Education Publications.

 
 

MEB (2018b). High School Turkish Language and Literature curriculum (9th, 10th, 11th and 12th grades). Ankara: Ministry of National Education Publications.

 
 

Mete G, Karaaslan M, Kaya Y, Ozan Ş, Özdemir D (2018). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe 8 ders kitabı. [No place]: Ministry of National Education State Books.

 
 

Mulderig GP, Elsbree L (1990). The Heath handbook. Lexington, MA: D. C. Heath and Co.

 
 

Oğuz F (2012). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin yazım kurallarını uygulamadaki sorunları ve bunların nedenleri üzerine bir araştırma. Unpublished Master's Thesis. Afyon Kocatepe University Institute of Social Sciences, Afyonkarahisar.

 
 

Özcan MS (2018). High School Turkish Language and Literature Textbook for 9th Grade. Ankara: Sonuç Yayınları.

 
 

Özcan FA (2012). Türkçe yazım ve noktalama becerileri kazandırma bakımından 4. ve 5. Sınıf öğrenci çalışma kitaplarındaki öğrenci çalışmalarının incelenmesi. Unpublished Master's Thesis. Erzincan University Institute of Social Sciences, Erzincan.

 
 

Özkaya PG, Ataş UC (2015). İlkokul birinci sınıf öğrencileri: Öğretmenim nasıl yazıyorum? Bartın University faculty of education journal XIVth International Primary School Teaching Symposium (May 21-23, 2015) special issue pp. 163-169.
Crossref

 
 

Pekaz K (2007). İlköğretim sekizinci sınıf yazılı anlatımlarındaki ses olayları, noktalama, imlâ hataları ve anlatım bozukluklarının düzeltilmesinde ipucu ve geribildirim teknikleri. Unpublished Master's Thesis. Abant İzzet Baysal University Institute of Social Sciences, Bolu.

 
 

Şekerci Y (2018). 6. sınıf Ortaokul Türkçe ders kitabı. Ankara: Eksen Yayıncılık.

 
 

TDK (2009). Yazım kılavuzu. Ankara: Turkish Language Institution Publications.

 
 

Ünsal Y, Güneş B (2004). Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak MEB lise 1. sınıf fizik ders kitabının eleştirel olarak incelenmesi. Türk

 
 

eğitim bilimleri dergisi 2(3):305-321.

 
 

Yalçın H, Yurdusever A (2018). İlkokul Türkçe ders kitabı 1. Ankara:

 
 

Semih Ofset SEK Yayınları.

 
 

Yerlikaya MA (2018). 11th Grade High School Turkish Language and

 
 

Literature Textbook. Ankara: Ekoyay Yayıncılık.

 
 

Yıldırım A, Şimşek H (2016). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 
 

Yıldız N (2016). Dönüt verme ve düzeltme türlerinin altıncı sınıf öğrencilerinin yazma becelerine et
Crossref