Educational Research and Reviews

 • Abbreviation: Educ. Res. Rev.
 • Language: English
 • ISSN: 1990-3839
 • DOI: 10.5897/ERR
 • Start Year: 2006
 • Published Articles: 1847

Full Length Research Paper

Turkish Background Families Live In Germany and Education: In Term of Families, Students, Teachers

Menekşe Eskici
 • Menekşe Eskici
 • Educational Science Department, Faculty of Art and Science, Kırklareli University, Kırklareli, Turkey.
 • Google Scholar


 •  Received: 05 February 2019
 •  Accepted: 26 February 2019
 •  Published: 23 March 2019

References

Agdemir S (1991). Aile ve eğitim. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Dergisi 1(1):11-14.

 

Akerlind GS (2012). Variation and commonality in phenomenographic research methods. Higher Education Research and Development 31(1):115-127.
Crossref

 
 

Akin A (2009). Algılanan anne-baba tutumlarının öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarıları üzerine etkisi. Unpublished Master's Thesis. Sakarya University Institute of Social Sciences, Sakarya.

 
 

Argon T, Kiyici C (2012). İlköğretim kurumlarında ailelerin eğitim sürecine katılımlarına yönelik öğretmen görüşleri. Dicle University, Journal of Ziya Gökalp Faculty of Education 19:80-95.

 
 

Aslanargun E (2007). Okul-aile işbirliği ve öğrenci başarısı üzerine bir tarama çalışma. Sosyal Bilimler Dergisi 18(18):119-135.

 
 

Babaoglan E (2010). Planning to meet the educational needs of Turkish emigres in Europe. Educational Planning 19(1):10-21.

 
 

Banerjee S, Hellier J, Dewey M, Romeo R, Ballard C, Baldwin R, Knapp M (2011). Sertraline or mirtazapine for depression in dementia (HTA-SADD): a randomised, multicentre, double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet 378(9789):403-411.
Crossref

 
 

Barnard A, McCosker H, Gerber R (1999). Phenomenography: A qualitative research approach for exploring understanding in health care. Qualitative Health Research 9(2):212-226.
Crossref

 
 

Baysal ZN, Tanrikulu DD, Cimsir S (2019). Perceived problems of 4th grade primary school students related to their families and schools. Educational Research and Reviews 14(4):121-129.
Crossref

 
 

Belet SD (2009). Iki dilli Türk öğrencilerin ana dili Türkçe'yi öğrenme durumlarina ilişkin öğrenci, veli ve öğretmen görüşleri (Fjell Ilköğretim Okulu Örneği, Norveç). Selçuk University Journal of Social Sciences Institute (21):71-85.

 
 

Beydogan OH (2006). Ailelerin eğitim sürecine katilimina yönelik modeller ve yaklaşimlar. Gazi University Journal of Kırşehir Education Faculty 7 (1): 75-90.

 
 

Bower HA, Griffin D (2011). Can the Epstein model of parental involvement work in a high-minority, high-poverty elementary school? A Case Study. Professional School Counseling 15(2):77-87.
Crossref

 
 

Bulut I (1993). Ruh sağlığının aile işlevlerine etkisi. Ankara: Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Yayınları.

 
 

Büyükikiz KK, Hasırcı S (2013). Yabanci dil olarak Türkçe'nin öğretiminde sözcük öğretimi üzerine bir değerlendirme. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute 10(21):145-155.

 
 

Çağdaş A, Seçer Z (2004). Anne baba eğitimi, Konya: Eğitim Yayıncılık.

 
 

Castro AJ (2010). Themes in the research on preservice teachers' views of cultural diversity implications for researching millennial preservice teachers. Educational Researcher 39(3):198-210.
Crossref

 
 

Ceka A, Murati R (2016). The role of parents in the education of children. Journal of Education and Practice 7(5):61-64.

 
 

Ceylan, M. (2018). With parental eye, factors that prevent to attend nature activites. Educational Research and Reviews 13(24):769-776.
Crossref

 
 

Çelebi MD (2006). Türkiye'de anadili eğitimi ve yabanci dil öğretimi. Erciyes University Journal of Social Sciences (21):285-307.

 
 

Çelenk S (2003). Okul-Aile işbirliği ile okuduğunu anlama arasindaki ilişki. Hacettepe University Journal of Education Faculty (24):3-39.

 
 

Chu SY, Garcia S (2014). Culturally responsive teaching efficacy beliefs of in-service special education teachers. Remedial and Special Education, 35(4):218-232.
Crossref

 
 

Cömert D, Güleç H (2004). Okulöncesi eğitim kurumlarinda aile katılımının önemi: Öğretmen-aile-çocuk ve kurum. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences 6(1):131-145

 
 

Cripss K, Zyromski B (2009). Adolescents' Well-being and perceived parental involvements: Implications for parental involvement in middle schools. Research in Middle Level Education 33(4):1-13.

 
 

Demir S, Basarir F (2013). An analysis of pre-service teachers' self-efficacy perceptions in accordance with multicultural education. International Journal of Social Science 6(1):609-641.

 
 

Donato R, McCormick D (1994). A sociocultural perspective on language learning strategies: The role of mediation. The Modern Language Journal 78(4):453-464.
Crossref

 
 

Dörnyei Z (1998). Motivation in second and foreign language learning. Language Teaching 31(3):117-135.
Crossref

 
 

Erdogan C, Demirkasimoglu N (2010). Ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Educational Administration: Theory And Practice 16(3):399-431.

 
 

Eskici M (2016). Faculty members' opinions about multiculturalism in higher education. Anthropologist 24(1):252-261.
Crossref

 
 

Garmon MA (2004). Changing preservice teachers' attitudes/beliefs about diversity: What are the critical factors?. Journal of Teacher Education 55(3):201-213.
Crossref

 
 

Garza AV, Crawford L (2005). Hegemonic multiculturalism: English immersion, ideology, and subtractive schooling. Bilingual Research Journal 29(3): 599-619.
Crossref

 
 

Genç A (2012). Türk iş dünyasının yabancı dil talebi. Hacettepe University Journal of Education Faculty 42:175-185.

 
 

Günindi Y, Giren SY (2011). Aile kavramının değişim süreci ve okul öncesi dönemde ailenin önemi. Selçuk University Journal of Ahmet Keleşoğlu Education Faculty 31:349-361.

 
 

Ilgar S, Topac N (2014). An investigation on the anxiety of Turkish mothers living in the USA about their children's future. American Journal of Educational Research 2(9):745-751.
Crossref

 
 

İpek C (2011). Velilerin okul tutumu ve eğitime katilim düzeyleri ile aileye bağli bazi faktörlerin ilköğretim öğrencilerinin seviye belirleme sınavları (SBS) üzerindeki etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 1(2):69-79
Crossref

 
 

Iscan A (2011). Türkçenin yabancı dil olarak önemi. International Journal Of Eurasia Social Sciences 4:29-36.

 
 

Janssen MM, Verhulst FC, Bengi-Arslan L, Erol N, Salter CJ, Crijnen AA (2004). Comparison of self-reported emotional and behavioral problems in Turkish immigrant, Dutch and Turkish adolescents. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 39(2):133-140.
Crossref

 
 

Jeynes WH (2007). The relationship between parental involvement and urban secondary school student academic achievement: A meta-analysis. Urban Education 42(1):82-110.
Crossref

 
 

Kayisili BK (2008). Akademik başarının arttırılmasında ailenin katılımı. Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education 9(1):69- 83.

 
 

Kocak M (2012). Almanya'da yaşayan Türklerin Türkçe dil becerileri üzerine bir inceleme. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 4(1):303-313.

 
 

Korkmaz CB (2016). The attainments based on language skills for a1 level in teaching Turkish as a foreign language in the context of common European framework of reference for languages. Turkish Studies -International International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-11(3):1587-1614.

 
 

Lee JS, Bowen NK (2006). Parent involvement, cultural capital, and the achievement gap among elementary school children. American Educational Research Journal 43(2):193-218.
Crossref

 
 

Liu Q (2016). Chinese Sub-culture and parental involvement strategies: An Anthropological case study of a public school in Eastern America. Anthropologist, 25(1,2):1-16.

 
 

Long MH (1985). A role for instruction in second language acquisition: Task-based language teaching. Modelling and Assessing Second Language Acquisition 18:77-99.

 
 

Luchtenberg S (2002). Bilingualism and bilingual education and their relationship to citizenship from a comparative German-Australian perspective. Intercultural Education 13(1):49-61.
Crossref

 
 

Lueck CE (2010). ELL parents' perceptions matter. Delta Kappa Gamma Bulletin 77(1):9-21.

 
 

Marshall IA, Jackman G (2015). Parental involvement, student active engagement and the "secondary slump" phenomenon -evidence from a three-year study in a barbadian secondary school. International Education Studies 8(7):84-96.
Crossref

 
 

Mautone JA, Marcelle E, Tresco KE, Power TJ (2015). Assessing the quality of parent-teacher relationships for students with ADHD. Psychology in The Schools 52(2): 196-207.
Crossref

 
 

McAllister G, Irvine JJ (2000). Cross cultural competency and multicultural teacher education. Review of Educational Research 70(1):3-24.
Crossref

 
 

McNeal RJ (2014). Parent involvement, academic achievement and the role of student attitudes and behaviors as mediators. Universal Journal of Educational Research 2(8):564-576.

 
 

Mendez JL, Westerberg D (2012). Implementation of a culturally adapted treatment to reduce barriers for latino parents. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology 18(4):363-372.
Crossref

 
 

Mendez JL (2010). How can parents get involved in preschool? Barriers and engagement in education by ethnic minority parents of children attending head start. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology 16(1):26-36.
Crossref

 
 

Meyer JA, Mann MB (2006). Teachers' perceptions of the benefits of home visits for early elementary children. Early Childhood Education Journal 34(1):93-97.
Crossref

 
 

Morton F (1986). Phenomenograpy- A research approach to investigating different understandings of reality. Journal of Tougth 21(3):28-49.

 
 

Nam BH, Park DB (2014). Parent involvement: Perceptions of recent immigrant parents in a suburban school district, Minnesota. Educational Studies 40(3):310-329.
Crossref

 
 

Ndebele M (2015). Socio-economic factors affecting parents' involvement in homework: practices and perceptions from eight Johannesburg Public Primary Schools. Perspectives in Education 33(3):72-91.

 
 

Nirun N (1994). Sistematik sosyoloji yönünden aile ve kültür, Ankara: A.K.M. Press.

 
 

Nitecki E (2015). Integrated School-family partnerships in preschool: Building quality involvement through multidimensional relationships. School Community Journal 25(2):195-219.

 
 

Persembe E (2010). F. Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaletinde eğitim sistemi ve Türk göçmen çocuklarının eğitim sorunları. Ondokuz Mayis University Review of the Faculty of Divinity 29(29):55-80.

 
 

Phillips S (2017). Developing teacher capacity with culturally responsive

 
 

Quiocho AML, Daoud AM (2006). Dispelling myths about Latino parent participation in schools. The Educational Forum 70:255-267.
Crossref

 
 

Ríos F, Montecinos C (1999). Advocating Social justice and cultural affirmation: ethnically diverse preservice teachers' perspectives on multicultural education. Equity and Excellence 32(3):66-76.
Crossref

 
 

Sarıkaya HS (2014). Belçika Flaman Bölgesi eğitim sisteminde Türk kökenli çocuklarin yaşadiği temel eğitim sorunlarinin incelenmesi. Journal of Academic Social Science 2(8):246-260.
Crossref

 
 

Sen U (2016). Belçika'da yaşayan Türk Çocuklarının yazılı anlatım yanlışları üzerine tespitler/detections on erros in written expression of Turkish children living in Belgium. Mustafa Kemal University Journal of the Institute of Social Sciences 13(35):1-18.

 
 

Sleeter CE (2001). Preparing teachers for culturally diverse schools research and the overwhelming presence of whiteness. Journal of Teacher Education 52(2):94-106.
Crossref

 
 

Smith J, Wohlstetter P, Kuzin C, De Pedro K (2011). Parent involvement in urban charter schools: New strategies for increasing participation. School Community Journal 21(1):71-92.

 
 

Souto-Manning M, Swick KJ (2006). Teachers' beliefs about parent and family involvement: Rethinking our family involvement paradigm. Early Childhood Education Journal 34(2):187-193.
Crossref

 
 

Tao L, Taft M (2017). Effects of early home language environment on perception and production of speech. bilingualism: Language and Cognition 20(5):1030-1044.
Crossref

 
 

Unuvar P (2010). Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. Kastamonu Journal of Education 18(3):719-730.

 
 

Unuvar P, Senemoğlu N (2010). Babaların 3-6 yaş grubu çocuklarıyla geçirdikleri zamanın niteliğini geliştirme. Pamukkale Üniversity Joural of Educational Faculty 27:55-66.

 
 

Ural A (2012). Türk asıllı göçmenlerin Hollanda'daki temel eğitim uygulamalarina yönelik ayrımcılık algıları. Education and Science Journal 37(165):262-274.

 
 

Waanders C, Mendez JL, Downer J (2007). Parent characteristics, economic stress, and neighborhood context as predictors of parent involvement in preschool children's education. Journal of School Psychology 45:619-636.
Crossref

 
 

Wang M, Hill NE, Hofkens T (2014). Parental involvement and African American and European American adolescents' academic, behavioral, and emotional development in secondary school. Child Development 85(6):2151-2168.
Crossref

 
 

Yagmurlu B, Sanson A (2009). Acculturation and parenting among Turkish mothers in Australia. Journal of Cross-Cultural Psychology 40(3):361-380.
Crossref

 
 

Yavuz G, Anil D (2010). Attitudes scale towards multicultural education for prospective teachers. Study of reliability and validity. International Conference on New Trends in Education and Their Implicationas. 11-13 November, Antalya pp. 1056-1062.

 
 

Yıldırım A, Şimşek H (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

 
 

Yilmaz MY (2014). İki dillilik olgusu ve Almanya'daki Türklerin iki dilli eğitim sorunu. The Phenomenon of Bılıngualısm and the Problem of Bılıngual Educatıon for Turkısh People Lıvıng ın Germany. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9(3):1308-2140.

 
 

Yingqi W (2015). A trend study of the influences of parental expectation, parental involvement, and self-efficacy on the english academic achievement of chinese eighth graders. International Education 44(2):45-68.

 
 

Zhang C, Bennett T (2003). Facilitating the meaningful participation of culturally and linguistically diverse families in the IFSP and IEP process. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities 18(1):51-59.
Crossref

 
 

Zhang D, Slaughter-Defoe DT (2009). Language Attitudes and heritage language maintenance among Chinese immigrant families in The USA. Language, Culture and Curriculum 22(2):77-93.
Crossref