Educational Research and Reviews

 • Abbreviation: Educ. Res. Rev.
 • Language: English
 • ISSN: 1990-3839
 • DOI: 10.5897/ERR
 • Start Year: 2006
 • Published Articles: 1942

Full Length Research Paper

Pre-service music teachers’ opinions about the significance of choir lesson

Aycan OZCIMEN
 • Aycan OZCIMEN
 • Ahmet Kelesoglu Faculty of Education, Department of Fine Arts Education, Division of Music Education, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey
 • Google Scholar


 •  Received: 14 January 2015
 •  Accepted: 25 March 2015
 •  Published: 10 April 2015

References

Apaydin M (2001). First National Choral Training Symposium Declaration, Ankara, p: 135.

 

Arıkan A (2008). Grafik Tasarımında Görsel Algı, EÄŸitim Akademi Yayınları, Konya, p:22.

 

Bilen S, Ozevin B, Canakay (2009). E.U., Musical Training with Orff Support, Musical Training Publishing, Ankara, p:12.

 

Çevik S (1997). Choral Training and Direction Techniques, Doruk Publishing, Ankara, p: 47.

 

Çevik S (2006). National Musical Training Symposium Declaration, April 26- 28, Pamukkale University Faculty of Education: Denizli. 641- 657.

 

Deniz J, GündoÄŸdu P (2008). Müzik ÖÄŸretmenlerinin Mesleki Yeterliklerinin Ä°ncelemesi ve DeÄŸerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi, Atatürk EÄŸitim Fakültesi EÄŸitim Bilimleri Dergisi, Sayı 27:119-134

 

Egüz S (1981). Choral Training and Direction, Ayyildiz Press Inc., Ankara. 11:28

 

Emiroğlu S, Pınar FN (2013). Dinleme Becerisinin Diğer Beceri Alanlarıyla İlişkisi, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/4 Spring 2013, p. 769-782, Ankara, Turkey.

 

Fenmen M (1997). A Manual for Musicians, Musical Encyclopedia Publishing, p: 26

 

Kalyoncu N (2006). National Musical Training Symposium Declaration, April 26-28, Pamukkale University Faculty of Education: Denizli

 

Kaya Z (2014). Koro EÄŸitiminde Yapılandırıcı Yaklaşımın Tutum, Öz- Yeterlik Algısı ve Akademik BaÅŸarıya Etkisi, Ä°nönü Üniversitesi EÄŸitim Bilimleri Entitüsü Degisi, Cilt 1, Sayı 1.

 

Köse HS (2004). Koro BaÅŸarım Gücünün Arttırılması Ä°çin Bireysel Ses EÄŸitiminin GerekliliÄŸi, 1924-2004 Musıki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik ÖÄŸretmeni YetiÅŸtirme Sempozyumu Bildirisi, SDÜ, 7- 10 Nisan 2004, Isparta

 

Okay HH (2012). A Perspective to the Training of Musical Expression: Vocal Prints in Instrumental Music September, Volume:20 No:3 Kastamonu Education Magazine 1051- 1072

 

Önder CÅž, Yıldız G (2008), Klasik Gitar EÄŸitiminin Boyutları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi EÄŸitim Fakültesi Dergisi, Haziran, pp:115- 133

 

Özgüç F (1984). "Müzik Dinleme EÄŸitimi", 1. Müzik EÄŸitimi Sempozyumu- Bildiriler, 9 Eylül Üniversitesi Yayınları, Ä°zmir, p:224

 

Özgül I (1996). Musical Training and Teaching, Theories, Solfege Sheets, Songs. Ayvatoglu Printing: Kastamonu)

 

Sarıçiftçi A (2006). Müzik ÖÄŸretmenlerinin Lisans Dönemlerinde Aldıkları Toplu Ses EÄŸitimi Ä°le Koro EÄŸitimi ve Yönetimi Derslerinde ÖÄŸrendiklerini Meslek YaÅŸantılarında Ne Derece Kullanabildikleri Üzerine Bir AraÅŸtırma, Ulusal Müzik EÄŸitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 nisan 2006, Pamukkale Üniversitesi EÄŸitim Fakültesi, Denizli

 

Say A (2002). Dictionary of Music, Musical Encyclopedia Publishing, Ankara, p: 309.

 

Sevgi A (2005). Müzik ÖÄŸretmenliÄŸi MesleÄŸi Gerekleri DoÄŸrultusunda Bir Armoni EÄŸitimi, Gazi Üniversitesi, Gazi EÄŸitim Fakültesi Dergisi, Cilt25, Sayı 1:199- 211, 200- 201.

 

Sun M, Seyrek H (1998). Music in Pre-school Education, Mey Musical Works Publishing, Izmir, p: 33

 

Åžahin AE (2004). ÖÄŸretmen Yeterliklerinin Belirlenmesi, Bilim ve Aklın Aydınlığında EÄŸitim Dergisi, Aralık, Yıl 5- Sayı, 58:1

 

Ucan A (2001). First National Choral Training and Direction Symposium, November 01-02-03, Ankara, p: 7(12):30, 31-32

 

Uslu M (2007), 38th International Congress of Asian and Northern African Studies, Ankara, Turkey. 811

 

White W (1956). The Organization Man, Foote, New York, p: 242

 

Yildirim A, Simsek H (2006). Qualitative Research Techniques in Social Sciences, Seckin Publishing, Ankara

 

Yildirim A, Simsek H (2000). Qualitative Research Techniques, Seckin Publishing, Ankara,

 

Yildirim A, Simsek H (2003). Qualitative Research Techniques in Social Sciences, Seckin Publishing, Ankara