Educational Research and Reviews

 • Abbreviation: Educ. Res. Rev.
 • Language: English
 • ISSN: 1990-3839
 • DOI: 10.5897/ERR
 • Start Year: 2006
 • Published Articles: 2008

Full Length Research Paper

Analyzing the dissertations about differentiated instruction in terms of their contents in Turkey

Fatih Karip
 • Fatih Karip
 • University of AÄŸrı Ä°brahim Çeçen, Turkey.
 • Google Scholar


 •  Received: 14 May 2016
 •  Accepted: 16 August 2016
 •  Published: 23 August 2016

References

Anderson KM (2007). Differentiating Instruction to Include All Sutudents, Preventing School Failure, 51(3):49-53.
Crossref

 

Avcı S, Yüksel A (2014). FarklılaÅŸtırılmış ÖÄŸretim Teori ve Uygulama. (Differentiated Instruction theory and practice) Ankara: Nobel Yayıncılık.

 

Bahar M, Nartgün Z, DurmuÅŸ S, Bıçak B (2012). Geleneksel Tamamlayıcı Ölçme ve DeÄŸerlendirme Teknikleri (Traditional Complementary Assessment and Evaluation Techniques), Ankara: Pegem Akademi.

 

Bailey JP, Williams-Black TH (2008). Differentiated instruction: Three Teachers' Perspectives. Collage Reading Assocition Yearbook (29):133-151.

 

Batdal Karaduman G (2010). Üstün Yetenekli öÄŸrenciler için uygulanan farklılaÅŸtırılmış Matematik EÄŸitim Programları, (differentiated Mathematics Education Programs for Gifted Students) Hasan Ali Yücel EÄŸitim Fakültesi Dergisi 13(2010-1):1-12.

 

Cansız AktaÅŸ M (2014). Nitel veri toplama araçları (Qualitative data collection tools), EÄŸitimde Bilimsel AraÅŸtırma Yöntemleri, Mustafa, M (Ed.). Ankara: Pegem Akademi.

 

Chen WR (2011). Differentation in the Art Education: Exploring Two Art Teachers' Responsive Pedegogy in an Elementary School in Taiwan. PhD thesis, Elementary Education in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign. Urbana.

 

ÇalıkoÄŸlu BS (2014). Üstün Zekalı ve Yetenekli ÖÄŸrencilerde Derinlik ve Karmaşıklığa Göre FarklılaÅŸtırılmış Fen ÖÄŸretiminin BaÅŸarı Bilimsel Süreç Becerileri ve Tutuma Etkisi (The effect of differentiated science education on the basis of depth and complexity on gifted and talented students in view of success, scientific process skills and attitude). PhD thesis, Ä°stanbul University Institute of Education Sciences, Ä°stanbul.

 

DaÄŸlıoÄŸlu HE (2004). Okul Öncesi ÇaÄŸlardaki Üstün Yetenekli Bireylerin EÄŸitimi (Education of Gifted in Preschool. I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, Ä°stanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.

 

Gökdere M (2004). Bireysel Dosyalama TekniÄŸi (portfolio) ve Üstün Yeteneklilerin EÄŸitimi (portfolio and giftd education). I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, Ä°stanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.

 

Gregory GH, Chapman C (2007). Differentiated Instructional Strategies: One Size Doesn't Fit All(2nd ed.), ABD: Corving Press, Inc.

 

Hall T (2002). Differentiated instruction, effective classroom practices report, national center on accessing the general curriculum. U.S. Depertmant of Education.

 

Kapusnick RA, Hauslein CM (2001). The "Silver Cup" of Differentiated Instruction, Kappa Delta Pi Record, 37(4):156-159.
Crossref

 

KaradaÄŸ R (2010). Ä°lköÄŸretim Türkçe Dersinde FarklılaÅŸtırılmış ÖÄŸretim Yaklaşımının Uygulanması: Bir Eylem AraÅŸtırması (Implementation of Differentiated Instructional Approachin Primary Education Turkish Course: An Action Research), PhD thesis, Anadolu University, Institute of Education Sciences, EskiÅŸehir.

 

KaradaÄŸ R (2014). Dünyada ve Türkiye'de farklılaÅŸtırılmış öÄŸretimle ilgili yapılmış çalışmaların deÄŸerlendirilmesi, Kastamonu EÄŸitim Dergisi 22(3):1301-1322.

 

Karaduman GB (2012). Ä°lköÄŸretim 5. Sınıf Üstün Yetenekli ÖÄŸrenciler Ä°çin FarklılaÅŸtırılmış Geometri ÖÄŸretiminin Yaratıcı DüÅŸünme uzamsal Yetenek Düzeyi ve EriÅŸiye Etkisi. PhD thesis, Ä°stanbul University, Social Sciences Institute. Ä°stanbul.

 

Kök B (2012). Üstün Zekalı Ve Yetenekli ÖÄŸrencilerde FarklılaÅŸtırılmış Geometri ÖÄŸretiminin Yaratıcılığa Uzamsal YeteneÄŸe Ve BaÅŸarıya Etkisi (The effect of differentiated geometry teaching on gifted and talented students in view of creativity, spatial ability and success). PhD thesis, Ä°stanbul University, Social Sciences Institute. Ä°stanbul.

 

Kurt H, Ekici G (2013), Bireysel Farklılıklar ve ÖÄŸretime Yansmaları (Individual Differences and Learning Reflections), Ekici, G. Güven, M. (ed), Yeni ÖÄŸrenme ÖÄŸretme Yaklaşımları ve Uygulama Örnekleri (New Approaches to Learning and Teaching and Application Examples), Ankara: Pegem Akademi.

 

Metin M (2014). Nicel Veri Toplama Araçları (Quantitative Data Collection Tools), EÄŸitimde Bilimsel AraÅŸtırma Yöntemleri (Research methods in education), Mustafa, M (Ed.). Ankara: Pegem Akademi.

 

Miles MB, Huberman AM (2015). An Expanded Sourcebook qualitative Data Analysis, (translate by S. Akbab Altun & A. Ersoy), Ankara: Pegem Akademi.

 

Özden Y (2014). ÖÄŸrenme ve ÖÄŸretme (Learning and Teaching). Ankara: Pegem Akademi.

 

Santamaria L, Thousand J (2004). Collaborating co-teaching and Differentiated Indtruction: A process-oriented to whole schooling, Int. J. whole Schooling 1(1):13-28.

 

Subban P (2006). Differentiated Indtruction: A Research Basis, Int. Educ. J. 7(7):935-947.

 

Tomlinson CA (2005). This Issue: Differentiated Indtruction, Theory Pract. 44(3):183-184.
Crossref

 

Tomlinson CA (2014). ÖÄŸrenci Gereksinimlerine Göre FarklılaÅŸtırılmış EÄŸitim, (Çev. Ed. T. Bayındır), Ä°stanbul: Redhouse EÄŸitim Kitapları.

 

Tomlinson CA (2015). Üstün Zekalı ve Yetenekli ÖÄŸrencilerin BulunduÄŸu Sınıflarda Karma EÄŸitim. (Çev: Emir, S., Aksu, A.), Ankara: Anı Yayıncılık.

 

YabaÅŸ D (2008). FarklılaÅŸtırılmış ÖÄŸretim Tasarımının ÖÄŸrencilerin Özyeterlik algıları BiliÅŸüstü Becerileri ve Akademik BaÅŸarılarına Etkisinin Ä°ncelenmesi, (The effects of differentiated instructional design on students' self-efficacy beliefs, metacognitive skills and academic achievement), Master thesis, Yıldız Teknik University, Social Sciences Institute, Ä°stanbul.

 

Yaman Y (2014). Beyin Temelli Fen ÖÄŸretiminin Üstün Zekalı ve Yetenekli ÖÄŸrencilerin Akademik BaÅŸarılarına Yaratıcılıklarına EleÅŸtirel DüÅŸünmelerine ve Tutumlarına Etkisi, (Effects of brain based science teaching on gifted students' achievement, critical thinking, creativity and attitudes) PhD thesis, Ä°stanbul University Institute of Education Sciences, Ä°stanbul.

 

Yıldırım A, ÅžimÅŸek H (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel AraÅŸtırma Yöntemleri. (Qualitative research methods in the social sciences). Ankara: Seçkin Yayıncılık.