African Journal of
Agricultural Research

 • Abbreviation: Afr. J. Agric. Res.
 • Language: English
 • ISSN: 1991-637X
 • DOI: 10.5897/AJAR
 • Start Year: 2006
 • Published Articles: 6378

Full Length Research Paper

Effects of bio-stimulants on the yield of cucumber fruits and on nutrient content

Maria Ługowska
 • Maria Ługowska
 • Department of Agricultural Ecology University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland.
 • Google Scholar


 •  Received: 02 October 2019
 •  Accepted: 25 November 2019
 •  Published: 31 December 2019

References

Adamczewski K, Matysak K (2005). Klucz do określania faz rozwojowych roślin jedno- i dwuliściennych w skali BBCH. Instytut Ochrony Roślin. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Inspektor, Poznań pp. 44-47.

 

Ambroszczyk M, Liwińska E, Bieżanows K, Kopeć R (2016). Zróżnicowane wartości odżywczej oraz prozdrowotnej owoców pomidora w zależności od zastosowanych stymulatorów wzrostu. (red.) Duda-Chodak A, Najgebauer-Lejko D, Drożdż I, Tarko T. Rola procesów technologicznych w kształtowaniu jakości żywności. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Kraków ISBN 978-83-937001-6-5. pp. 172-182.

 

Azizi M, Mahmoudabadi E (2013). Effect of biological plant growth promoters on yield and yield components of sesame. Agriculture Science Developments 2(9):84-86.

 

Babuška P (2004). Asahi kompendium wiedzy. ASAHI Chemical Japonia pp. 1-30.

 

Boehme M, Schevtschenko J, Pinker I (2005). Effect of Biostimulators on Growth of Vegetables in Hydroponical Systems. Acta Horticulture 697(697):337-344.
Crossref

 

Bulgari R, Cocettaa G, Trivellinib A, Vernierib P, Ferrante A (2015). Bio-stimulants and crop responses: a review. Biological Agriculture and Horticulture 31(1):1-17.
Crossref

 

Calvo P, Nelson L, Kloepper JW (2014). Agricultural uses of plant bio-stimulants. Plant Soil 383:3-41.
Crossref

 

Carillo P , Colla G, Fusco GM, Dell'Aversana E, El-Nakhel Ch , Maria Giordano M, Antonio Pannico A, Eugenio Cozzolino E, Mori M, Reynaud H, Kyriacou MC, Cardarelli M, Rouphael Y (2019). Morphological and physiological responses induced by protein hydrolysate-based biostimulant and nitrogen rates in greenhouse spinach. Agronomy 9(450):2-22.
Crossref

 

Chagas Junior AF, Borges Chagas LF, de Oliveira Miller L, de Oliveira JC (2019). Efficiency of Trichoderma asperellum UFT 201 as plant growth promoter in soybean. African Journal of Agricultural Research 14(5):263-271
Crossref

 

Ciepiela GA, Godlewska A (2014). Changes in protein compounds and monosaccharaides in select grass species following application of seaweed extract. Polish Journal of Environmental Studies 23(1):35-41.

 

El-Nemr MA, El-Desuki A, El-Bassiony M, Fawzy ZF (2012). Response of growth and yield of cucumber plants (Cucumis sativus L.) to different foliar applications of humic acid and bio-stimulators. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 6(3):630-637.

 

Filipczak J, Żurawicz E, Sas Paszt L (2016). Wpływ wybranych biostymulatorów na wzrost i plonowanie roślin truskawki 'Elkat'. [Influence of selected bio-stimulants on the growth and yielding of 'Elkat' strawberry plants]. Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa 24:43-58.

 

Gawlik A, Gołębiowska D (2008). Wpływ opryskiwań roztworem kwasów huminowych na wzrost roślin grochu odmiany Ramrod. Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin - Materiały konferencyjne. Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa Wydział Ogrodnictwa i Architektury SGGW, Warszawa.

 

Głosek-Sobieraj M, Cwalina-Ambroziak B, Wierzbowska J, Waśkiewicz A (2018). The influence of biostymulants on the microelement content of tubers in selected potato cultivars. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus 17(6):37-48.
Crossref

 

Godlewska A, Ciepiela GA (2016). Effect of the biostimulant Kelpak SL on the content of some microelements in two grass species. Journal of Elementology 21(2):373-381.
Crossref

 

Gugała M, Zarzeck K, Sikorska A, Dołęga H, Kapela K, Krasnodębska E (2016). The impact of methods of care on the content and collection of zinc and copper with the yield of potato tubers. Journal of Ecological Engineering 17(4):289-294.
Crossref

 

Lipiński J (2016). Efektywność deszczownianego nawadniania ogórków gruntowych w warunkach produkcyjnego gospodarstwa ogrodniczego. [Efficiency of sprinkler irrigation the cucumbers in terms of horticultural farm]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 16(55):61-71.

 

López-Bucioa J, Pelagio-Flores R, Herrera-Estrella A (2015). Trichoderma as biostimulant: exploiting the multilevel properties of a plant beneficial fungus. Scientia Horticulturae 196:109-123.
Crossref

 

Łyszkowska M, Gajc-Wolska J (2008). Wpływa biostymulatorów na plonowanie i jakość sałaty listowej i kruchej. Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin. Materiały konferencyjne, Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa Wydział Ogrodnictwa i Architektury SGGW, Warszawa.

 

Maciejewski T, Szukała J, Jarosz A (2007). Influence of biostymulator Asahi SL and Atonik SL on qualitate tubers of potatoes. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 52(3):109-112.

 

Mikiciuk M, Dobromilska R (2014). Assessment of yield and physiological indices of small-sized tomato cv. 'Bianka F1' under the influence of biostimulators of marine algae origin. Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus Hortorum Cultus 13(1):31-41.

 

Musale RR, Polkade AV, Patil1 SB (2018). Effect of plant growth promoters application on peas germination and growth. Current Agriculture Research Journal 6(2):200-205.
Crossref

 

Owen D, Williams AP, Griffith GW, Withers PJA (2015). Use of commercial bio-inoculants to increase agricultural production through improved phosphorus acquisition. Applied Soil Ecology 86:41-54.
Crossref

 

Paradikovic N, Vinkovic T, Vrcek IV, Zuntar I, Bojic M, Medic Saric M (2011). Effect of natural bio-stimulants on yield and nutritional quality: an example of sweet yellow pepper (Capsicum annuum L.) plants. Journal of the Science of Food and Agriculture 91:2146-2152.
Crossref

 

Sawicka B, Mikos-Bielak M (2008). Modification of potato tuber chemical composition by applications of the Asahi SL biostymulator. Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin- materiały konferencyjne, Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa Wydział Ogrodnictwa i Architektury SGGW, Warszawa.

 

Schwarz D, Rouphael Y, Colla G, Venema JH (2010). Grafting as a tool to improve tolerance of vegetables to abiotic stresses: Thermal stress, water stress and organic pollutants. Scientia Horticulturae 127:162-17.
Crossref

 

Wierzbowska J, Cwalina-Ambroziak B, Głosek-Sobieraj M, Sienkiewicz S (2015). Effect of biostimulators on yield and selected chemical properties of potato tubers. Journal of Elementology 20(3):757-768.
Crossref

 

Wierzbowska J, Cwalina-Ambroziak B, Głosek-Sobieraj M, Sienkiewicz S (2016). Content of minerals in tubers of potato plants treated with bioregulators. Romanian Agricultural Research 33:291-298.

 

Zarzecka K, Gugała M (2012). Plonotwórcze działanie użyźniacza glebowego UGmax w uprawie ziemniaka. Inżynieria ekologiczna 28:144-148.

 

Zodape ST, Mukhopadhyay S, Eswaran K, Reddy MP, Chikara J (2010). Enhanced yield and nutritional in green gram (Phaseolus radiata L.) treated with seaweed (Kappaphycus alvarezii) extract. European Journal of Scientific Research 58(2):257-265.

 

Zodape ST, Mukherjee S, Reddy MP, Chaudhary DR (2009). Effect of Kappaphycus alvarezii Doty ex silva. extract on grain quality, yield and some yield components of wheat (Triticum aestivum L.). International Journal of Plant Production 3(2):9-101.