Educational Research and Reviews

 • Abbreviation: Educ. Res. Rev.
 • Language: English
 • ISSN: 1990-3839
 • DOI: 10.5897/ERR
 • Start Year: 2006
 • Published Articles: 1921

Full Length Research Paper

Evaluation of asynchronous piano education and training in the Covid-19 era

Izzet Yücetoker
 • Izzet Yücetoker
 • Music Education Unit, Fine Arts Education Department, Faculty of Education, Marmara University, Turkey.
 • Google Scholar
Çigdem Eda ANGI
 • Çigdem Eda ANGI
 • Music Education Unit, Fine Arts Education Department, Nigde Ömer Halisdemir University, Turkey.
 • Google Scholar
Tugçe KAYNAK
 • Tugçe KAYNAK
 • Music Education Unit, Fine Arts Education Department, Faculty of Education, Kirikkale University, Turkey.
 • Google Scholar


 •  Received: 04 February 2021
 •  Accepted: 26 March 2021
 •  Published: 30 April 2021

References

Akbulut CÜ (2020). ?zolasyon Sürecinde Uzaktan E?itime Yönelik Veli De?erlendirme Sonuçlar? ve Ö?renci Not Kar??la?t?rmas?. ?dil Dergisi, Say? 76:1832-1840.

 

Aksoy Y, Güçlü O, Nayir AE (2020). Özel Müzik Kurslarinin Pandemi Sürecindeki Uzaktan E?itim Durumlari. Milli Egitim Dergisi, Özel Sayi 49(1):947-967.
Crossref

 
 

Akyürek MI (2020). Uzaktan Egitim: Bir Alanyazin Taramasi. Medeniyet Egitim Arast?rmalari Dergisi 4(1):1-9.
Crossref

 
 

Artaç A (2018). Konservatuar Düzeyinde Enstrüman Egitiminde Uzaktan Egitim Metodu. 1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies Kemer-Antalya (2):302-304.

 
 

Bolat M, Akinci MS (2020). Müzik Alaninda Ögretim Elamanlarinin Covid19 Süreçlerine iliskin Görüsleri. II Uluslararasi 29 Ekim Bilimsel Arast?rmalar Sempozyumu 29-31/Oct/2020, Ankara P 331.

 
 

Can E (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yans?malari: Türkiye’de açik ve uzaktan egitim uygulamalari. Aç?kögretim Uygulamalari ve Arast?rmalari Dergisi 6(2):11-53.

 
 

Demir E (2014). Uzaktan Egitime Genel Bir Bakis. Dumlupinar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayi 39:203-211.

 
 

Demirel M (2009). Ya?am Boyu Ögrenme ve Teknoloji. Proceedings of 9th International Educational Tecnology Conference 06-08/May/2009, Hacettepe University-Ankara pp. 696-703.

 
 

Günay E, Ucan A (1980). Çevreden Evrene Keman E?itimi I. Önder Matbaa. Ankara.

 
 

I?man A (2011). Uzaktan Egitim (4. Baski). Pegem Akademi: Ankara.

 
 

Kaya Z (2002). Uzaktan Egitim. Pegem A Yay?nc?l?k, Ankara.

 
 

Kahraman ME (2020). Covid-19 Salgininin Uygulamali Derslere Etkisi ve Bu Derslerin Uzaktan Egitimle Yürütülmesi: Temel Tasarim Dersi Örnegi. Medeniyet Sanat-Ümü Sanat Tasar?m ve Mimarlik Dergisi 6(1):44-56.
Crossref

 
 

Karakar M (2020). Covid-19 Salgininin Çok Boyutlu Sosyolojisi ve Yeni Normal Meselesi. istanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 40(1):541-573.
Crossref

 
 

Karasar N (2006). Bilimsel Arast?rma Yöntemleri. Nobel Yay?n Dagit?m: Ankara.

 
 

Özen N (1996). Müzik Egitiminde Çalgi Egitiminin Önemi. Filarmoni Sanat Dergisi: Ankara.

 
 

Say A (2011). Müzik Ögretimi. Müzik Ansiklopedisi Yay?nlari: Ankara.

 
 

Sercemeli M, Kurnaz E (2020). Uluslararasi Sosyal Bilimler Akademik Arastirmalar Dergisi 4(1):40-53.

 
 

The Ministry of Health of the Republic of Turkey (2020). Covid-19 Information Page. Retrieved from

View (Retrieved on 13.01.2020).

 
 

ThinkTech (2020). Covid-19 Salgininin Küresel Ekonomi ve Jeopolitikaya Etkileri. Retrieved from

View (Retrieved on 13.01.2020)

 
 

Ucan A (1997). Müzik Egitimi, Temel Kavramlar-?lkeler-Yakla?imlar. Müzik Ansiklopedisi Yayinlari: Ankara.

 
 

Ural A, Kilic ? (2006). Bilimsel Ara?t?rma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi: Detay Yay?nc?l?k, Ankara.

 
 

Yildirim A, Simsek H (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Arast?rma Yöntemleri: Seckin Yay?nc?l?k, Ankara.

 
 

Yungul O (2018). Müzik Egitimde Web Tabanli Uzaktan Egitim. Uluslararasi Türkce Edebiyat Kültür Egitim Dergisi 7(2):1333-1348.
Crossref

 
 

Yücetoker I (2014). John Stanley Volunterilerinin Piyano Egitimi Repertuar?ndaki Yeri ve Öneminin ?ncelenmesi. Yayimlanmamis doktora tezi. G. Ü. Egitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 
 

Yüksekögretim Kurulu, YÖK (2007a). Egitim Fakültesi Ögretmen Yetistirme Lisans Programlari. Retrieved from 

View (Retrieved on 13.01.2020.)

 
 

Yüksekö?retim Kurulu, YÖK (2018b). Ögretmen Yetistirme Lisans Programlari. Retrieved from 

View (Retrieved on 13.01.2020.)

 
 

Yüksekö?retim Kurulu (YÖK, 2018c). Müzik Ögretmenligi Lisans Programi. Retrieved from 

View (Retrieved on 13.01.2020.)

 
 

Yüksekö?retim Kurulu (YÖK, 2020d). Covid-19 Yüksekögretim Yol Haritasi. Retrieved from

View (Retrieved on 13.01.2020.)

 
 

Yüksekögretim Kurulu (YÖK, 2020e). Pandemi Günlerinde Türk Yüksekögretimi. Retrieved from 

View (Retrieved on 13.01.2020.)

 
 

Yüksekögretim Kurulu (YÖK, 2020f). Bas?n Ac?klamasi. Retrieved from

View (Retrieved on 13.01.2020).